Virbac Effipro Spot-On 10-20Kg Roztwór Do Nakrapl 134 mg 24Szt

241,25

Opis

Virbac Effipro Spot-On 10-20Kg Roztwór Do Nakrapl 134 mg 24Szt

Effipro Spot-On Grupy produktów: leki przeciw pasożytom zewnętrznym Gatunki zwierząt: koty, psy Roztwór do nakrapiania zawierający fipronil. Zawartość substancji czynnych i innych substancji Substancja czynna : Każdy ml zawiera 100 mg fipronilu. Każda pipetka effipro zawiera następujące ilości: dawka Fipronil Dla kotów 0,5 ml 50mg Dla małych psów (s) 0,67 ml 67 mg Dla średnich psów (m) 1,34 ml 134 mg Dla dużych psów (l) 2,68 ml 268 mg Dla bardzo dużych psów (xl) 4,02 ml 402 mg Substancje pomocnicze: butylhydroksyanizol e 320 Butylhydroksytoluen e 321 Dla kotów 0,1 mg/pipetka 0,05 mg/pipetka Dla małych psów (s) 0,134 mg/pipetka 0,067 mg/pipetka Dla średnich psów (m) 0,268 mg/pipetka 0,134 mg/pipetka Dla dużych psów (l) 0,536 mg/pipetka 0,268 mg/pipetka Dla bardzo dużych psów (xl) 0,804 mg/pipetka 0,402 mg/pipetka Wskazania Zwalczanie infestacji pcheł (ctenocephalides spp.) I kleszczy (dermacentor reticulatus). Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed nową infestacją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do 8 tyg. Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed pajęczakami przez okres do 4 tygodni – w przypadku kleszczy (rhipicephalus sanguineus, ixodes ricinus, dermacentor reticulatus). W przypadku obecności kleszczy niektórych gatunków (rhipicephalus sanguineus, ixodes ricinus) podczas stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz, ale mogą być zabite w ciągu tygodnia. Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania apzs (alergicznego pchlego zapalenia skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii. Przeciwwskazania Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż 2 kg w przypadku braku danych. Nie stosować u zwierząt chorych (np. Choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców. Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć. Ten produkt przeznaczony jest dla psów. Nie stosować u kotów, ponieważ może dojść do przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu. Działania niepożądane W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia, głównie zależnego od rodzaju składnika produktu. Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu preparatu mogą pojawić się przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania preparatu (przebarwienie skóry, miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) i uogólniony świąd lub wyłysienia. Wyjątkowo mogą pojawić się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania Droga podawania oraz dawkowanie: Tylko do użytku zewnętrznego. Podawać punktowo na skórę odpowiednio do masy ciała w następujący sposób: 1 pipetka 0,5 ml dla kota. 1 pipetka 0,67 ml na psa o masie ciała od 2 do 10 kg 1 pipetka 1,34 ml na psa o masie ciała od 10 do 20 kg 1 pipetka 2,68 ml na psa o masie ciała od 20 do 40 kg 1 pipetka 4,02 ml na psa o masie ciała od 40 do 60 kg Dla psów ważących powyżej 60 kg należy zastosować 2 pipetki 2,68 ml. Sposób podania: Pipetki termoformowalne: Trzymać pipetkę czubkiem do góry. Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała zawartość znajduje się w jej głównej części. Ułamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii. Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra. Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia. Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2 różnych miejscach wzdłuż grzbietu zwierzęcia. Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano preparat oraz że psy nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu. Należy unikać nadmiernego zmoczenia preparatem sierści, ponieważ może to powodować sklejanie się sierści w miejscu podania preparatu. Jakkolwiek, jeśli tak się stanie, po 24 godzinach od zastosowania powinno to zniknąć. Zalecenia dla prawidłowego podania Schemat stosowania: Dla skutecznego zwalczania infestacji pcheł i/lub kleszczy schemat stosowania powinien uwzględniać miejscową sytuację epidemiologiczną. W powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem preparatu powinien wynosić 4 tygodnie. Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚ c. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie używać po upływie daty ważności podanej na kartonie i pipecie po upływie {skrót używany dla oznaczenia daty ważności} Specjalne ostrzeżenia Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt Kąpiel godzinę przed zastosowaniem preparatu nie wpływa na jego skuteczność przeciwko pchłom. Należy unikać kąpieli/zanurzenia w wodzie w okresie 2 dni po zastosowaniu preparatu. Niewielkie zanurzenie w wodzie trwające 1 minutę redukuje skuteczność preparatu przeciwko pchłom o 1 tydzień. Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia. Jeśli produkt został zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24 – 48 godzin od momentu przyczepienia. Zabicie będzie zwykle wcześniejsze niż pełne wszczepienie kleszcza w skórę, co zminimalizuje, choć nie wykluczy, ryzyko przeniesienia choroby. Po zabiciu kleszcze, zwykle spadają z ciała zwierzęcia, ale te, które pozostaną mogą być łatwo usunięte przez delikatne strzepnięcie. Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak dywany, meble, które w przypadku intensywnej infestacji na początku procesu zwalczania powinny być potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi oraz powinny być regularnie odkurzane. Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skory, zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych jak i u innych psów i kotów przebywających w domu. Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkich psów i kotów powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Zwierzęta powinny być zważone przed zastosowaniem preparatu. Unikać kontaktu preparatu z oczami zwierzęcia. W przypadku dostania się preparatu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą. Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano preparat oraz że psy nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu. Nie stosuj preparatu na rany czy na uszkodzoną skórę. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka. Zatem należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami. W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi. W przypadku takiego kontaktu, umyć dłonie mydłem i wodą. Myć ręce po zastosowaniu preparatu. Nie palić, nie pić i nie jeść podczas stosowania preparatu. Osoby, zwierzęta ze znaną nadwrażliwością na fipronil lub inne składniki (6.1) powinny unikać kontaktu z produktem. Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego również czasu dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami. Stąd zaleca się, by preparatu nie stosować w ciągu dnia, lecz wieczorem tak, by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi. Inne ostrzeżenia Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych. Psy nie powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu preparatu. Produkt może mieć negatywny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie w domu lub na wyposażenie. Stosowanie w ciąży, laktacji Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu nie wykazały działania teratogennego czy embriotoksycznego. Nie przeprowadzono badań u suk ciężarnych i w laktacji. Stosowanie w ciąży i w laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Dostępne opakowania: Pudełko kartonowe zawierające 4 lub 24 pipetki.

Virbac: Higiena psów

psy zespół, drapak drzewko dla kota, terrarium dla żółwia wodno lądowego, maltanczyk dorosly, robaki u dorosłych objawy, royal canin german shepherd adult, seter irlandzki hodowla, włosy na uszach

yyyyy

Virbac Effipro Spot-On 10-20Kg Roztwór Do Nakrapl 134 mg 24Szt
Przewiń na górę